archives

GAME

This category contains 3 posts

របៀបលេងហ្គេម PS2(Play Station 2) នៅលើ PC


PS2 ជាឧបករណ៍ហ្គេមមួយប្រភេទដែលទទូលការពេញនិយមបំផុតសំរាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ។
គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឧបករណ៍នេះត្រូវបានលក់អស់ចំនួន 150លានគ្រឿងទួទាំងពិភពលោកគឺចាប់
តាំងពីវាចេញដំបូងនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងថ្ងៃទី4ខែមិនាឆ្នាំ2000។
គេបានបង្កើតហ្គេមជាច្រើនប្រភេទសំរាប់លេងលើឧបករណ៍នេះដែលសុទ្ទតែជាហ្គេមមានភាពទាក់ទាញ។
ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចយកប្រភេទហ្គេមទាំងនោះមកលេងលើកុំព្យូទ័រ(PC) របស់លោកអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។
ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការលេងហ្គេមទាំងនោះលើ PC
តំរូវការៈ

– DVD ឬ ISO របស់ហ្គេម
– PCSX2 Emulator

ជំហ៊ានទី១សូមទាញយក PCSX2 Emulator
បន្ទាប់មកសូមធ្វើការពន្លា File រួចចុចទៅលើ pcsx2-newvif.exe ចុច OK ចំពោះផ្ទាំងដែលបង្ហាញនេះ

សូមជ្រើសរើសយក Current Working Folder រួចចុច Next

ជាបន្ទាប់នៅត្រង់ពាក្យថា​ GS សូមចុចលើពាក្យ config ដើម្បីធ្វើការកំណត់មួយចំនួន

វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងដូចនេះសូមធ្វើការកំណត់ដូចរូបភាព រួចចុច OK។

នៅត្រង់ PAD សូចចុចលើពាក្យ configure ដើម្បីកំណត់ដៃសំរាប់លេងហ្កេម

សូមជ្រើសរើសយក PAD 1 រួចកំណត់ដៃហ្គេមទៅតាមចិត្តរបស់អ្នកដែលអ្នកគិតថាងាយស្រួលក្នុងការលេងរួចចុច OK

នៅត្រង់ SPU2 សូមចុចលើពាក្យ Configure រួចធ្វើការកំណត់ដូចរូបភាព រួចចុច OK ។

នៅត្រង់ CDVD ចុចលើពាក្យ Configure រួចជ្រើសរើស Drive CD ឬ DVD ROM របស់អ្នកដែលដាក់ Disk ហ្គេមនោះ។
ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក D: ព្រោះវាជា Drive DVD របស់កំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំ។

បន្ទាប់មកសូមចុចលើពាក្យ Next

បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហើញផ្ទាំងមួយឱ្យយើងជ្រើសរើស Bios សំរាប់ដំនើរការហ្គេម សូមចុច OK។

សូមជ្រើសរើសយក japan v01.00 (17/01/2000) លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសយក Bios ដែលមានversion ផ្សេងៗទៀតក៏បាន
បើ bios នោះងាយស្រួលក្នុងការលេងហ្គេម។ បន្ទាប់មកសូមចុច Finish​ ។

លោកអ្នកនិងឃើញកម្មវិធីនោះលេចចេញមកដូចរូបខាងក្រោម។នៅត្រង់ចំនុចនេះអាចនិយាយថាលោកអ្នកអាចធ្វើការលេងហ្គេម
បានហើយដោយការកំណត់ការលេង Disk ឬ ISO។

បើសិនជាលោកអ្នកប្រើប្រាស់ Disk ក្នុងការលេងហ្គេមនោះសូមដាក់ Disk ចូលទៅក្នុង DVD ROM របស់អ្នក រួចចុចលើពាក្យ
CDVD រួចជ្រើសរើសយក Plugin

តែបើលោកអ្នកមានជា ISO របស់ហ្គេមនោះសូមចុចលើពាក្យ CDVD ជ្រើសរើសយក ISO។
បន្ទាប់មកជ្រើសរើស ISO របស់ហ្គេមនោះយកមកលេង។

ដើម្បីលេងហ្គេមបានសូមចុចលើពាក្យ Boot រួចចុចលើពាក្យ Run CDVD ។

ខ្ញុំសូមឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបង្កើតជា ISO សំរាប់លេងហ្គេមវិញព្រោះធ្វើឱ្យការលេងហ្គេមមានភាពប្រសើរជាងលើ disk ។
ខាងក្រោមនេះជារុបភាពមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលេង PS2 ហ្គេមនេះនៅលើ PC ។



សរុបមកទោះជាយើងអាចលេងហ្គេមដែលជាប្រភេទ PS2 នៅលើ PC នោះក៏ដោយក៏វាមិនមែនភាពងាយស្រួលដូច
ឧបករណ៍ PS2 របស់វានោះទេ ព្រោះថាទាល់តែកំព្យូទ៍រមានទំហំ CPU និង RAM គ្រាន់បើដែលទើបលេងបាន។

Advertisements

ភ្លេច Super Mario Bros ហើយឬនៅ?


ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាធ្លាប់បានលេងហ្គេមនេះកាលពីនៅវ័យកុមារ។

កាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់លេងហ្គេមនេះនៅលើឧបករណ៍ហ្គេមមួយប្រភេទដែលតំរូវឱ្យដោយការសែតចូលដើម្បីលេងវា ហើយវាឧបករណ៍នោះមានដៃសំរាប់មនុស្សលេងពីរនាក់ មានខ្សែសំឡេងនិងខ្សែរូបភាពដោតចូលទៅក្នុង
ទូរទស្សន៍ និងប្រើភ្លើង 9 វ៉ុល។

ប៉ុន្តែឥឡូវវាខូចអស់ទៅហើយអញ្ជឹងមានតែយកហ្គេមនេះមកលេងលើPC វិញ។

ខាងក្រោមនេះជាវិធីដែលអាចយក Super Mario Bros មកលេងលើកំព្យូរទ័ររបស់អ្នក
ជំហ៊ានដំបូងសូមទាញយកហ្គេមនៅទីនេះ Super Mario Bros
ធ្វើការពន្លា File Rar ដោយចុចលើ Mouse ខាងស្តាំរួចជ្រើសរើសកន្លែងទុក។

ចូលទៅក្នុង Folder Emulator

រួចចុចលើ nnnesterJ.exe

ជ្រើសរើសយក Option រួចជ្រើសរើស Controller ដើម្បីកំណត់ដៃសំរាប់លេងហ្គេម។

រូចចុច OK។

បន្ទាប់មកសូមចុចលើ File រួចយក Open Rom។

នៅត្រង់នេះលោកអ្នកអាចនឹងលេងវាបានហើយ តែប្រសិនជាលោកអ្នកចង់បានពេញអេក្រង់
សូមចុច Alt(ស្តាំ)+Enter។

លោកអ្នកក៏អាចដាក់ទំហំអេក្រង់ធំជាងមុនពីរដងបានដែល

pes5 & we9 patch 2011


2010/2011 Patch pes5 the game or we9
Features of patch
Addition of teams in the 2010 World Cup and the Premier League and bang the French and Italian league and Spanish league and UEFA Champions League teams 2010/2011
Add logos and flags great World Cup 2010/201
Add more than 350 balls 2010/2011 (Note change is the furnace through a literal B and V)
Add more than 400 face of the most important players for the 2010/2011
Add some renovations to the stadiums in the game
Add all the kits 2010/2011
Add boots 2010/2011
Change the font in the game to 2010/2011
images
http://img88.imageshack.us/i/29950106.png/

http://img257.imageshack.us/i/95916223.png/

http://img221.imageshack.us/i/33239531.png/

http://img690.imageshack.us/i/63069576.png/

http://img259.imageshack.us/i/87417371.png/

http://img828.imageshack.us/i/92356631.jpg/

http://img34.imageshack.us/i/54709307.png/

http://img204.imageshack.us/i/63005419.jpg/

line
0_text

0_text

0_text
password: ahmedborda
unifom
password: ahmedborda
e_text , refee kits , opionfile and uni updat

balls

faces and hair

fifa commentator

Solve the problem of exit game

Ashes Cricket [2009]



Ashes Cricket [2009] | PC Game | Genre: Sport (Cricket) Developer: Transmission Games | Publisher: Codemasters | Language: English
Ashes Cricket 2009 offers to play for the most famous cricket team. If desired, players can create their own athletes, as the Ashes Cricket 2009 is the editor of players and teams.

So create a team of his dreams is not a large amount of labor. Game modes include seasonal competition between England and Australia called The Ashes, One Day International, Twenty 20. In addition there is an opportunity to play some historical games.

Minimum System Requirements:
• Operating system: Windows XP / Vista
• Processor: Processor 3 GHz Intel Pentium 4
• RAM: 512 MB
• Graphics Card: 3D-graphics adapter with 256 MB of memory
• Sound Card: Sound device compatible with DirectX ® 9.0s
• Free hard disk space: 4 GB

Download Ashes Cricket – RELOADED (Size: 2,05 GB)

http://rapidshare.com/files/271883767/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part01.rar
http://rapidshare.com/files/271946359/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part02.rar
http://rapidshare.com/files/271992989/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part03.rar
http://rapidshare.com/files/272001907/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part04.rar
http://rapidshare.com/files/272007850/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part05.rar
http://rapidshare.com/files/272135999/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part06.rar
http://rapidshare.com/files/272145458/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part07.rar
http://rapidshare.com/files/272155372/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part08.rar
http://rapidshare.com/files/272166266/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part09.rar
http://rapidshare.com/files/272176687/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part10.rar
http://rapidshare.com/files/272186768/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part11.rar
http://rapidshare.com/files/272197093/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part12.rar
http://rapidshare.com/files/272245779/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part13.rar
http://rapidshare.com/files/272257865/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part14.rar
http://rapidshare.com/files/272267798/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part15.rar
http://rapidshare.com/files/272279175/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part16.rar
http://rapidshare.com/files/272288805/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part17.rar
http://rapidshare.com/files/272298501/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part18.rar
http://rapidshare.com/files/272308034/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part19.rar
http://rapidshare.com/files/272317927/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part20.rar
http://rapidshare.com/files/272325000/Ashes_Cricket_2009_by_F_KH3.part21.rar

FIFA 10 [2009] Full Rip



FIFA 10 [2009] Full Rip | PC Game | Genre: Sport (Soccer)
Developer: EA Canada | Publisher: Electronic Arts | Language: Multi5
FIFA 10 features core gameplay refinements based on responsiveness and intelligence, plus a completely overhauled Manager Mode that includes more than 50 major improvements. These enhancements and more deliver a high standard of authenticity, as FIFA 10 continues to set the benchmark in both innovations and gameplay as the most complete simulation of soccer.

Features include the 360° dribbling system, which provides finer dribbling control, more than 50 major improvements to Manager Mode, more accurate passing and and authentic shooting, improved trapping intelligence, advanced positioning, and much more.

Features:
✔ 60 Dribbling: The 360 dribbling system provides finer dribbling control, enabling players to find spaces between defenders that previously were not possible
✔ Skilled Dribbling: Animation warping technology provides unprecedented control. Skilled players now have the ability to face a defender and use highly-responsive lateral dribbling to skip past him
✔ Freedom in Physical Play: Wider dribble touches and new collision sharing creates a varied, less predictable, and extended fight for possession between the dribbler and a defender
✔ Player Urgency: Improved urgency AI logic, with over 50 new movement cycles, delivers more responsive positioning so your players stay focused on the ball and move at a speed appropriate to the action
✔ Improved Trapping Intelligence: Players now have a better awareness of where the easiest, most natural trapping position is so they can get the ball on the ground and under control easier and earlier
✔ Advanced Positioning: Defenders multi-task and play the pitch more intelligently by covering dangerous spaces left by out-of-position teammates.
✔ More Accurate Passing: Players better analyze space resulting in pinpoint passes that give their receivers more options and time to outrun defensive pressure
✔ Authentic Shooting: Refinements to the shooting system and modifications of the ball physics create a wider, more realistic variety of shots that enhance the exhilaration of scoring
✔ Varied Defending Options: Slide Tackle targeting has been enhanced so skilled players have more reach and avoid tackling through the dribbler.
✔ Refined Goalkeeper Intelligence: Numerous improvements mean that goalkeepers now have more urgency and better perception of where to intercept loose balls, resulting in a more responsive and powerful rushing system.
✔ Manager Mode Authenticity: More than 50 major improvements were designed to create an authentic experience to mimic the real-world game.
✔ Continuous Gameplay: Maintain the atmosphere, pace, and intensity of a match with quick free kicks and referee carding
✔ New Practice Arena: Work on individual skills in a fully featured practice mode before stepping on the pitch.
Minimum System Requirements:
• Processor: 2.4 GHz (single core)
• RAM: 512 MB in Windows XP or 1 GB in Windows Vista
• Video Card: GeForce 6600 or better, ATI Radeon 9800 Pro or better, with support for Shader 2.0, with embedded memory of 128 MB, with support for DirectX 9.0c
• Sound: with support for DirectX 9.0c
• Input devices: keyboard or a gamepad with two mini-joysticks
Download FIFA 10 Full Rip (Size: 1.92 GB)
http://rapidshare.com/files/295386779/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part01.rar
http://rapidshare.com/files/295599566/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part02.rar
http://rapidshare.com/files/295611054/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part03.rar
http://rapidshare.com/files/295621528/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part04.rar
http://rapidshare.com/files/296033454/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part05.rar
http://rapidshare.com/files/296050018/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part06.rar
http://rapidshare.com/files/296060738/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part07.rar
http://rapidshare.com/files/296469539/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part08.rar
http://rapidshare.com/files/296708677/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part09.rar
http://rapidshare.com/files/296716375/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part10.rar
http://rapidshare.com/files/296909290/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part11.rar
http://rapidshare.com/files/296931782/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part12.rar
http://rapidshare.com/files/296941313/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part13.rar
http://rapidshare.com/files/297018910/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part14.rar
http://rapidshare.com/files/297022199/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part15.rar
http://rapidshare.com/files/297025644/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part16.rar
http://rapidshare.com/files/297028983/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part17.rar
http://rapidshare.com/files/297032433/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part18.rar
http://rapidshare.com/files/297036078/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part19.rar
http://rapidshare.com/files/297036290/Fifa_2010_Full_Rip_By_F_KH3.part20.rar

Major League Baseball 2K10 [2010]



Major League Baseball 2K10 [2010] | PC Game | Genre: Sports
Developer: Visual Concepts | Publisher: 2K Sports | Language: English

Get Ready to Battle! Major League Baseball 2K10 brings baseball’s most exciting match-up to life: Pitchers vs. Hitters.


Features:
✔ Work the corners – Based on each pitcher’s mechanics and official scouting reports, Total Control Pitching lets you put the ball exactly where you want it-provided you keep a close eye on your pitch count
✔ Work the count – With Total Control Hitting you can time your swing to hit for power, put the ball in play or take a defensive cut. Batter’s Eye uses a hitter’s real-life eye rating to help you identify Fastballs, Breaking Balls and Off Speed pitches before they get to the plate.
✔ The Best Play Like the Best – True-to-Life Player Rating System, Signature Styles and a new Motion Model ensure every pitch, swing, catch, throw, steal and slide looks and feels like you’re at the ballpark.
✔ Become a Living Legend – With My Player Mode you can create a player, choose your team and then play your way into the Hall of Fame.
✔ Authentic Presentation – MLB Today delivers real-time scores, standings, news and stats to ensure timely commentary that reflects what’s actually going on in the Majors.
✔ Knowledge is Power – Use Inside Edge to scout players, assess strengths, weaknesses and tendencies, and then exploit them to get the upper hand.

System requirements:
• OS: Windows Vista, XP, or 2000
• Processor: Pentium 4 2.4 Ghz Single Core processor or equivalent (2.8 Ghz for Vista)
• Memory: 512 MB or more (1 GB for Vista)
• Graphics: Video card with 128 MB or more memory and one of the following chipsets is required: ATI x1300 or greater | NVIDIA 6600 or greater | DirectX 9.0c compatible card with Shader Model 3.0 support
• DirectX®: DirectX 9.0c compatible
• Hard Drive: 10.5 GB or more free space
• Sound: DirectX 9.0c compatible

Download Major League Baseball 2K10 – RELOADED (Size: 7,07 GB)
http://rapidshare.com/files/372983982/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part01.rar
http://rapidshare.com/files/372984441/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part02.rar
http://rapidshare.com/files/372984809/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part03.rar
http://rapidshare.com/files/372985167/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part04.rar
http://rapidshare.com/files/372985521/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part05.rar
http://rapidshare.com/files/372985927/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part06.rar
http://rapidshare.com/files/372986259/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part07.rar
http://rapidshare.com/files/372972130/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part08.rar
http://rapidshare.com/files/372972467/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part09.rar
http://rapidshare.com/files/372972884/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part10.rar
http://rapidshare.com/files/372973221/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part11.rar
http://rapidshare.com/files/372973578/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part12.rar
http://rapidshare.com/files/372973973/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part13.rar
http://rapidshare.com/files/372974355/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part14.rar
http://rapidshare.com/files/372974644/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part15.rar
http://rapidshare.com/files/372974988/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part16.rar
http://rapidshare.com/files/372975354/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part17.rar
http://rapidshare.com/files/372975747/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part18.rar
http://rapidshare.com/files/372976112/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part19.rar
http://rapidshare.com/files/372976446/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part20.rar
http://rapidshare.com/files/372976803/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part21.rar
http://rapidshare.com/files/372977168/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part22.rar
http://rapidshare.com/files/372977658/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part23.rar
http://rapidshare.com/files/372978062/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part24.rar
http://rapidshare.com/files/372978439/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part25.rar
http://rapidshare.com/files/372978751/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part26.rar
http://rapidshare.com/files/372979140/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part27.rar
http://rapidshare.com/files/372979493/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part28.rar
http://rapidshare.com/files/372979869/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part29.rar
http://rapidshare.com/files/372980258/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part30.rar
http://rapidshare.com/files/372980672/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part31.rar
http://rapidshare.com/files/372981146/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part32.rar
http://rapidshare.com/files/372981568/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part33.rar
http://rapidshare.com/files/372981905/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part34.rar
http://rapidshare.com/files/372982411/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part35.rar
http://rapidshare.com/files/372983160/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part36.rar
http://rapidshare.com/files/372983318/Major.League.Baseball.2K10-RELOADED_by_F_KH3.part37.rar

New Star Soccer 2010 (2009/ENG/MULTI)



New Star Soccer 2010 (2009/ENG/MULTI)
Multi | PC | New Star Games Ltd | 2009 | 52.97 MB
Genre: Sport | Simulation

New Star Soccer 2010 is the award winning football career game where you can be the best player in the world. Start out at a premier team or in the lower leagues, then prove yourself on the pitch and off it. Build your skills in the training mini-games and grab the headlines on match day. You will also need to manage your relationships with friends, the media, girlfriend and more. If your personal life suffers so will your performance, and the choices you make will ultimately determine your success.
What’s included:
90 leagues, 3000 clubs and nearly 30,000 players.

The installation process:
– Install the game by running Install_NSS2010.exe.
– Copy the file from the folder NSS2010.exe Unleashed in the game folder, replacing the existing file.

System requirements:
-700 MHz processor
-256 MB RAM
-60 MB free hard disk space
-16 MB video card
new star

Pool Hall Pro-RELOADED



Release Name: Pool.Hall.Pro-RELOADED
Size: 709.32 MB

Well, here is another one by RELOADED. Not that big as Riddick, but Pool players will enjoy it.

Description: Rise to stardom as you take on the Pool halls toughest opponents. Select and play a vast collection of different styles of Pool, Snooker and Billiards! Battle your way through tournaments set in exotic locations! Play your favorite game in Arcade, Tournament or Exhibition mode. Take on a AI character or battle it out with a friend in multiplayer mode! Customize your character and unlock collectables to pimp your own crib! Do what it takes to be a Pool Hall Pro!


Features:
* Many game modes: Arcade, Tournament, Multiplayer, Exhibition, World Tour and Practice
* Vast amount of game types: UK 8 Ball, US 8 Ball, 9 Ball, 6 Ball Pool, 10 Ball Pool, 15 ball Pool, Pub Pool, 6 Ball Snooker, 10 Ball Snooker, Snooker and Basic Pocket Billiards
* Fully customizable characters
* Earn cash and pimp out your Crib
* Unique accessible and deep control scheme
* 4 AI difficulty levels: Rookie, Amateur, Pro, Champion
* Play your game at several exotic locations
http://rapidshare.com/files/374946852/Pool.Hall.Pro-RELOADED_YMT_by_F_KH3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/374947056/Pool.Hall.Pro-RELOADED_YMT_by_F_KH3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/374947239/Pool.Hall.Pro-RELOADED_YMT_by_F_KH3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/374947455/Pool.Hall.Pro-RELOADED_YMT_by_F_KH3.part4.rar
http://rapidshare.com/files/374947636/Pool.Hall.Pro-RELOADED_YMT_by_F_KH3.part5.rar
http://rapidshare.com/files/374946342/Pool.Hall.Pro-RELOADED_YMT_by_F_KH3.part6.rar
http://rapidshare.com/files/374946585/Pool.Hall.Pro-RELOADED_YMT_by_F_KH3.part7.rar
http://rapidshare.com/files/374946618/Pool.Hall.Pro-RELOADED_YMT_by_F_KH3.part8.rar

Prison Break: The Conspiracy [2010]



Prison Break: The Conspiracy (2010/ENG) | Size: 4.5 GB

Year: 2010
Genres: Adventure / 3D
Developer: Zootfly
Publisher: Deep Silver
Platform: PC
Publication Type: license
Language: English (ENG)
Tablet: Not required (emulation)
Size: 4.5 GB

Description:
Prison Break – this action with a third-person, created on the basis of the eponymous television series, known Russia spectators called “Escape”. The game takes place parallel to the events of the first season of “escape”. In the game Prison Break you will manage a man named Tom Paxton. He is an agent of the so-called “Company” – an organization that held up Lincoln. He sent to prison in order to find out why Michael Scofield tried to rob a bank. The hero has to face with some characters who appeared in the television series, as well as to investigate the prison at Fox River “and fight the enemies.


System requirements:
Minimum:
-OS: Windows XP; Windows Vista, Windows 7
-CPU: Single Core 2.0 GHz
-VIDEO: Shader 3.0 NVidia 7800 + / ATI X1800
-RAM: 1 GB
-SOUND: DirectX version: 9.0 C
-HDD: 2.0 GB

Recommended:
-OS: Windows XP; Windows Vista, Windows 7
-CPU: Dual Core 2.0 GHz
-VIDEO: Shader 3.0 NVidia 8800 + / ATI X3600 +
-RAM: 2 GB
-SOUND: DirectX version: 9.0 C
-HDD: 2.0 GB

º 1. Unrar
º 2. Mount/install game with DTPro
º 3. Play it.
http://rapidshare.com/files/364996399/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part01.rar
http://rapidshare.com/files/364998770/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part02.rar
http://rapidshare.com/files/365001035/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part03.rar
http://rapidshare.com/files/365003723/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part04.rar
http://rapidshare.com/files/365005973/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part05.rar
http://rapidshare.com/files/365008083/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part06.rar
http://rapidshare.com/files/365009897/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part07.rar
http://rapidshare.com/files/365011761/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part08.rar
http://rapidshare.com/files/365013985/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part09.rar
http://rapidshare.com/files/365015788/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part10.rar
http://rapidshare.com/files/365017510/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part11.rar
http://rapidshare.com/files/365019453/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part12.rar
http://rapidshare.com/files/365021373/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part13.rar
http://rapidshare.com/files/365023227/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part14.rar
http://rapidshare.com/files/365025064/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part15.rar
http://rapidshare.com/files/365026916/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part16.rar
http://rapidshare.com/files/365028981/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part17.rar
http://rapidshare.com/files/365030988/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part18.rar
http://rapidshare.com/files/365033102/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part19.rar
http://rapidshare.com/files/365035013/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part20.rar
http://rapidshare.com/files/365037597/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part21.rar
http://rapidshare.com/files/365040374/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part22.rar
http://rapidshare.com/files/365042211/Prison.Break.The.Conspiracy._by_F_KH3.part23.rar

Star Wolves 3: Civil War (2010)



Star Wolves 3: Civil War (2010)
Genre:Add-on (Standalone) / Strategy (Real-time) / 3D
Language: English
Size: 3.16 GB

Large-scale battles have become a vestige of the past, depleting resources of conflicting parties. Settled space, where welfare and order had reigned, has become a cemetery for dead ships which is flooded with pirates and adventurists. Complete impunity, black market flourishing where gun and tech trade is on the move, arbitrariness and anarchy – the Galaxy has become a real dangerous place. Events in the Universe and its habitant’s destiny are completely up to player’s choice and tactical decisions.



Features:
* Huge world: 110 highly detailed star systems in different parts of the Galaxy.
* Non-linear story: several endings and additional quests create a complete game universe.
* New characters and skills: form up a team of your dream; teach your companions new skills.
* New participant in the intergalactic conflict: the Space Fleet of a New Empire, equipped with its own spaceships.
* A number of new base ships and fighters with unique specifications and original weapon types and equipment.

System requirements:
– OS: Windows XP / Vista;
– Processor: Pentium IV 2,8 GHz or equivalent AMD (Single Core;
– RAM: 1 GB;
– Video card: nVidia GF 6800 GT or ATI Radeon 1900XT with 512MB VideoRAM;;
– 5,5 GB free hard disk space;
– Sound card compatible with DirectX;
– DirectX 9.0c;
– Device for reading DVD-ROM drive,
– Keyboard;
– Mouse.
http://rapidshare.com/files/365762787/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part01.rar
http://rapidshare.com/files/365763343/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part02.rar
http://rapidshare.com/files/365764059/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part03.rar
http://rapidshare.com/files/365764642/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part04.rar
http://rapidshare.com/files/365765180/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part05.rar
http://rapidshare.com/files/365765716/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part06.rar
http://rapidshare.com/files/365766336/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part07.rar
http://rapidshare.com/files/365766960/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part08.rar
http://rapidshare.com/files/365767477/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part09.rar
http://rapidshare.com/files/365767951/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part10.rar
http://rapidshare.com/files/365768445/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part11.rar
http://rapidshare.com/files/365768966/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part12.rar
http://rapidshare.com/files/365769493/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part13.rar
http://rapidshare.com/files/365769922/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part14.rar
http://rapidshare.com/files/365770481/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part15.rar
http://rapidshare.com/files/365771011/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part16.rar
http://rapidshare.com/files/365771030/Star.Wolves.3.Civil.War_by_F_KH3.part17.rar

_____________________________

Advertisements